Formlar

Atama Başvuru Formu

Öğretim Elemanı (Arş.Gör. Öğr.Gör.) Başvuru Formu

Öğr.Gör./Arş.Gör. Alımlarına İlişkin Değerlendirme Tutanakları

İzin Formu

İZİN - Vekalet onayı - (Harcama Yetkilisi)

İZİN - Vekalet onayı - (Gerçekleştirme Görevlisi)

Geçiçi Görevlendirme Bilgi Formu

İdari Personel Nakil Taleplerinde Doldurulması Gereken Form

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyeleri Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu 

 Aile Durumu  Bildirim Formu

 Aile Yardımı Bildirim  Formu

 Aile Durum Bilgileri Formu (Birim)

 Araştırma Görevlisi (50/d) Değerlendirme Bilgi Formu

 Pasaport Talep Formu

 İlişik Kesme Formu

 İlişik Kesme Formu (Diş Hekimliği Fakültesi İçin)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formları

              ► FEN BİLİMLERİ ALANI ATAMA VE YÜKSELTME BİLDİRİM FORMU

              ► GÜZEL SANATLAR ALANI ATAMA VE YÜKSELTME KOŞULLARI BİLDİRİM FORMU

              ► SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI ATAMA VE YÜKSELTME BİLDİRİM FORMU

             ► SOSYAL BİLİMLERİ ALANI ATAMA VE YÜKSELTME BİLDİRİM FORMU

             ► FEN BİL.ENS. DİSİPLİNLERARASI PROG. ATAMA VE YÜKSELTME BİLDİRİM FORMU

                                                                            Formların Excel formatı

Öğretim Üyesi Ön Değerlendirme Komisyonu Kararı (Örnek)

2014/2 sayılı Doktor Öğretim üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi atama süreçleri ile ilgili Genelge'nin eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Mal Bildirim Formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Menüyü Kapat