Usul ve Esaslar

► ÖYP Usul ve Esaslar

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri (27/12/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu'nda uygun görülmüş ve 02.01.2019 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.)

► Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Taleplerinde Öğretim Elemanlarının Uyması Gereken Prensip Kararları

 

Menüyü Kapat