İdari Personel Birimi Görev Tanımı

⇒ Üniversitemizin tüm idari personelinin özlük, atama, ayrılma, görevlendirme vb. işlerini yürütmek.

Menüyü Kapat