Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Birimi Görev Tanımı

⇒ Üniversitemizin hizmet içi eğitim ve aday memur eğitimi programlarını düzenlemek.

⇒ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından istenen tüm işlemleri (Kalite, Faaliyet ve Performans Raporları vb.) takip ederek hazırlamak.

⇒ Birime ait tüm taşınır işlemlerini yürütmek.

⇒ Üniversite personeli hakkında istatistik bilgiler sağlamak.

Menüyü Kapat